پایه دریل محک مدل ST-43/1
پایه دریل محک مدل ST-43/1
نو آکبند
550,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پایه مگنت متابو مدل STAND M100
پایه مگنت متابو مدل STAND M100
نو آکبند
54,379,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پایه دریل متابو مدل STAND 890
پایه دریل متابو مدل STAND 890
نو آکبند
5,167,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پایه دریل مغناطیسی میلواکی مدل DDH 32 RP
پایه دریل مغناطیسی میلواکی مدل DDH 32 R
نو آکبند
85,199,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پایه فارسی بر محک مدل ST-3750                                 کد محصول: 1904700
پایه فارسی بر محک مدل ST-3750
نو آکبند
2,945,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

پایه فارسی بر آینهل مدل UUG 190                                 کد محصول: 1904400
پایه فارسی بر آینهل مدل UUG 190
نو آکبند
1,855,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

پایه نمونه بردار ای جی پی مدل S500                                 کد محصول: S500
پایه نمونه بردار ای جی پی مدل S500
نو آکبند
26,400,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

پایه دریل نمونه بردار ای جی پی مدل S170                                 کد محصول: S170
پایه دریل نمونه بردار ای جی پی مدل S170
نو آکبند
15,340,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

پایه دریل نمونه بردار ای جی پی مدل OS250                                 کد محصول: OS250
پایه دریل نمونه بردار ای جی پی مدل OS25
نو آکبند
14,900,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

پایه نمونه بردار ای جی پی مدل NS250                                 کد محصول: NS250
پایه نمونه بردار ای جی پی مدل NS250
نو آکبند
20,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

رابط ۳ خانه ۱۰ متری (قرقره)
رابط ۳ خانه ۱۰ متری (قرقره)
نو آکبند
216,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار ایرانیان

location تهران

رابط ۳ خانه ارت دار شهاب ۲ متری
رابط ۳ خانه ارت دار شهاب ۲ متری
نو آکبند
64,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار ایرانیان

location تهران

رابط ۳ خانه پیکو
رابط ۳ خانه پیکو
نو آکبند
34,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار ایرانیان

location تهران

رابط ۴ خانه ۲ متری ارت دار شهاب
رابط ۴ خانه ۲ متری ارت دار شهاب
نو آکبند
72,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار ایرانیان

location تهران

رابط ۴ خانه پارت الکتریک مدل نیک PE293 مستطیل
رابط ۴ خانه پارت الکتریک مدل نیک PE293
نو آکبند
82,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار ایرانیان

location تهران

رابط ۴ خانه پارت الکتریک مدل نیک PE317 مربع
رابط ۴ خانه پارت الکتریک مدل نیک PE317
نو آکبند
82,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار ایرانیان

location تهران