دستگاه جوشکاری 200 آمپر آینهل مدل BT-EW 200
دستگاه جوشکاری 200 آمپر آینهل مدل BT-EW
نو آکبند
1,714,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل MINIARC200
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مد
نو آکبند
2,887,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اینورتر جوش تیگ 250 آمپر پالسی – دیجیتال مدل TIG 251P ایران ترانس
اینورتر جوش تیگ 250 آمپر پالسی –
نو آکبند
17,400,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اینورتر جوش تیگ 315 آمپر پالسی – دیجیتال مدل TIG 315P AC/DC ایران ترانس
اینورتر جوش تیگ 315 آمپر پالسی –
نو آکبند
43,400,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اینورتر جوش تیگ 200 آمپر پالسی – دیجیتال مدل TIG 200P AC/DC ایران ترانس
اینورتر جوش تیگ 200 آمپر پالسی –
نو آکبند
9,550,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اینورتر جوشکاری 250 آمپر ایران ترانس مدل IT250C
اینورتر جوشکاری 250 آمپر ایران ترانس مد
نو آکبند
5,560,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اینورتر برش پلاسما 120 آمپر سلولزی مدل Cut 120 ایران ترانس
اینورتر برش پلاسما 120 آمپر سلولزی مدل
نو آکبند
37,900,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اینورتر جوشکاری توسن پلاس مدل 1420IX
اینورتر جوشکاری توسن پلاس مدل 1420IX
نو آکبند
4,342,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

ترانس جوش محک مدل WD-250
ترانس جوش محک مدل WD-250
نو آکبند
1,690,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

ترانس جوش محک مدل PWD-300
ترانس جوش محک مدل PWD-300
نو آکبند
2,426,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اینورتر جوشکاری ARC 180 آروا مدل 2114
اینورتر جوشکاری ARC 180 آروا مدل 2114
نو آکبند
2,245,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2112
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2112
نو آکبند
2,790,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دستگاه جوشکاری اینورتر 250 آمپر آروا مدل 2115
دستگاه جوشکاری اینورتر 250 آمپر آروا مد
نو آکبند
3,453,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دستگاه جوشکاری 160 آمپر آینهل مدل BT-EW 160
دستگاه جوشکاری 160 آمپر آینهل مدل BT-EW
نو آکبند
1,608,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اینورتر جوشکاری اینهل 160 آمپر مدل BT-IW 160
اینورتر جوشکاری اینهل 160 آمپر مدل BT-I
نو آکبند
3,061,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اینورتر جوشکاری 200 آمپر اکتیو مدل AC-4120B
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اکتیو مدل AC-4
نو آکبند
2,625,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران