صفحه گرانیت بر 230 میلیمتر هیوندای مدل HC233H-DB
صفحه گرانیت بر 230 میلیمتر هیوندای مدل
نو آکبند
370,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

صفحه برش گرانیت تایتان مدل 115gb
صفحه برش گرانیت تایتان مدل 115gb
نو آکبند
29,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

صفحه الماسه MDF بر 230 میلی متری نووا
صفحه الماسه MDF بر 230 میلی متری نووا
نو آکبند
554,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

صفحه الماسه MDF بر 300 میلی متری نووا
صفحه الماسه MDF بر 300 میلی متری نووا
نو آکبند
984,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

صفحه الماسه MDF بر 250 میلی متری نووا
صفحه الماسه MDF بر 250 میلی متری نووا
نو آکبند
873,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

صفحه گرانیت بر نووا مدل NTD-2611
صفحه گرانیت بر نووا مدل NTD-2611
نو آکبند
163,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

صفحه گرانیت بر 115 میلیمتر رونیکس مدل RH-3502
صفحه گرانیت بر 115 میلیمتر رونیکس مدل R
نو آکبند
127,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

صفحه گرانیت بر 115 میلیمتر هیوندای مدل HC112H-DB
صفحه گرانیت بر 115 میلیمتر هیوندای مدل
نو آکبند
141,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

صفحه گرانیت بر نووا مدل NTD-2623
صفحه گرانیت بر نووا مدل NTD-2623
نو آکبند
412,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

تیغ اره الماسه MDF رونیکس مدل RH-5107
تیغ اره الماسه MDF رونیکس مدل RH-5107
نو آکبند
269,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

الکترود جوشکاری شرکت صنعتی آما کد 7018 وزن 5 کیلوگرم
الکترود جوشکاری شرکت صنعتی آما کد 7018
نو آکبند
133,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

مته کبالت نمره 2.5 ولف
مته کبالت نمره 2.5 ولف
نو آکبند
4,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

بکس سر دریلی مغناطیسی میکا مدل Mika C65-S516
بکس سر دریلی مغناطیسی میکا مدل Mika C65
نو آکبند
7,700 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

مته الماسه اینکو
مته الماسه اینکو
نو آکبند
12,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان تولز

location سنندج

تیغ اره الماسه انسی رونیکس (MDF (Golden Line سایز ۹۶×۳۰۰ Ronix
تیغ اره الماسه انسی رونیکس (MDF (Golden
نو آکبند
1,998,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

مته تیز کن رو میزی حرفه ای محک مدل DS-13
مته تیز کن رو میزی حرفه ای محک مدل DS-1
نو آکبند
1,394,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران