میکروفون FIFINE K678
میکروفون FIFINE K678
آکبند
2,700,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

میکروفون Maono PM320
میکروفون Maono PM320
آکبند
1,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

میکروفون MXL 440
میکروفون MXL 440
آکبند
3,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

میکروفون LEWITT LCT 240 PRO
میکروفون LEWITT LCT 240 PRO
آکبند
4,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

میکروفون Beyerdynamic Fox
میکروفون Beyerdynamic Fox
آکبند
5,900,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

میکروفون IK Multimedia iRig Mic Studio XLR
میکروفون IK Multimedia iRig Mic Studio
آکبند
3,425,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

میکروفون Rode M3
میکروفون Rode M3
آکبند
3,600,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

میکروفن Audio-Technica U857QL
میکروفن Audio-Technica U857QL
آکبند
6,462,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تهران ملودی

location تهران

میکروفون Rode NT1-A
میکروفون Rode NT1-A
آکبند
6,950,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

میکروفون کاندنسر Audio-Technica AT2050 Multi Pattern
میکروفون کاندنسر Audio-Technica AT2050
آکبند
8,939,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

میکروفون Maono AU-PM500
میکروفون Maono AU-PM500
آکبند
2,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

میکروفون Takstar PC-K320
میکروفون Takstar PC-K320
آکبند
1,600,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

میکروفون استودیویی کاندنسر TAKSTAR TAK35 Professional
میکروفون استودیویی کاندنسر TAKSTAR TAK3
آکبند
2,300,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

میکروفون Rode NT5
میکروفون Rode NT5
آکبند
7,100,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

میکروفون Rode NT1 KIT
میکروفون Rode NT1 KIT
آکبند
8,850,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

میکروفون استودیویی AKG C3000 Large Diaphragm
میکروفون استودیویی AKG C3000 Large Diap
آکبند
7,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران