دریل بتن کن ۵شیار ۱۲۰۰ وات ۱۰ ژول اینکو
دریل بتن کن ۵شیار ۱۲۰۰ وات ۱۰ ژول اینکو
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان تولز

location سنندج

دریل بتن کن ۱۰۵۰ وات صنعتی توتال
دریل بتن کن ۱۰۵۰ وات صنعتی توتال
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان تولز

location سنندج

دریل بتن کن ۴ شیار ۱۰۲۰ وات کرون مدل CT18026
دریل بتن کن ۴ شیار ۱۰۲۰ وات کرون مدل CT
نو آکبند
950,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

دریل بتن کن ۸۵۰ وات ۴/۲ ژول کرون مدل CT18114
دریل بتن کن ۸۵۰ وات ۴/۲ ژول کرون مدل CT
نو آکبند
1,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

دریل بتن کن ۱۰۵۰وات ۴/۸ ژول چهارشیار کرون مدل CT18116
دریل بتن کن ۱۰۵۰وات ۴/۸ ژول چهارشیار کر
نو آکبند
1,900,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

بتن کن ۱۱ کیلویی توسن مدل ۸۱۱۰H
بتن کن ۱۱ کیلویی توسن مدل ۸۱۱۰H
نو آکبند
3,145,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

دریل بتن کن apn
دریل بتن کن apn
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان تولز

location سنندج

چکش تخریب ۱۱ کیلویی رونیکس ۲۸۱۱
چکش تخریب ۱۱ کیلویی رونیکس ۲۸۱۱
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان تولز

location سنندج

دریل بتن کن ۸۰۰ وات ۴ شیار کرون مدل CT18108
دریل بتن کن ۸۰۰ وات ۴ شیار کرون مدل CT1
نو آکبند
1,750,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

دریل بتن کن ۴ شیار ۳ کیلویی بوش مدل GBH2-26DRE
دریل بتن کن ۴ شیار ۳ کیلویی بوش مدل GBH
نو آکبند
1,700,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

دریل بتن کن ۱۲۰۰ وات ۵ شیار ۱۰ژول کرون مدل CT18118
دریل بتن کن ۱۲۰۰ وات ۵ شیار ۱۰ژول کرون
نو آکبند
3,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

دریل بتن کن ۳۲ میلیمتری ۱۲۵۰ وات اکتیو مدل AC-2532
دریل بتن کن ۳۲ میلیمتری ۱۲۵۰ وات اکتیو
نو آکبند
870,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

بتن کن ۷ کیلویی توسن مدل ۸۰۶۵H
بتن کن ۷ کیلویی توسن مدل ۸۰۶۵H
نو آکبند
2,145,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

دریل بتن کن ۵ شیار ۱۰۵۰ وات کرون مدل CT18055
دریل بتن کن ۵ شیار ۱۰۵۰ وات کرون مدل CT
نو آکبند
1,300,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

دریل بتن کن ۳ حالته چکشی ۲۶ میلیمتری مدل۲۷۰۱
دریل بتن کن ۳ حالته چکشی ۲۶ میلیمتری مد
نو آکبند
1,495,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

بتن کن ۵ شیار ۴۰ میلیمتری ۱۱۰۰ وات اکتیو مدل AC-2540M
بتن کن ۵ شیار ۴۰ میلیمتری ۱۱۰۰ وات اکتی
نو آکبند
1,380,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران