دریل بتن کن ۸۰۰ وات اینکو مدل RGH9028-2 +سه نظام
دریل بتن کن ۸۰۰ وات اینکو مدل RGH9028-2
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان‌تولز

location سنندج

دریل بتن کن ۱۵۰۰ وات اینکو مدل RH150028
دریل بتن کن ۱۵۰۰ وات اینکو مدل RH150028
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان‌تولز

location سنندج

دریل بتن کن اینکو مدل RGH9028
دریل بتن کن اینکو مدل RGH9028
نو آکبند
2,855,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان‌تولز

location سنندج

دریل بتن کن ۵شیار ۱۲۰۰ وات اینکو مدل RH120068
دریل بتن کن ۵شیار ۱۲۰۰ وات اینکو مدل RH
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان‌تولز

location سنندج

دریل بتن کن ۵شیار ۱۲۰۰ وات ۱۰ ژول اینکو
دریل بتن کن ۵شیار ۱۲۰۰ وات ۱۰ ژول اینکو
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان‌تولز

location سنندج

دریل بتن کن اینکو مدل RGH9018
دریل بتن کن اینکو مدل RGH9018
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان‌تولز

location سنندج

چکش تخریب ۱۵۰۰ وات اینکو مدل PDB15001 
چکش تخریب ۱۵۰۰ وات اینکو مدل PDB15001 
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان‌تولز

location سنندج

چکش تخریب ۱۷۰۰وات اینکو مدل PDB17018
چکش تخریب ۱۷۰۰وات اینکو مدل PDB17018
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان‌تولز

location سنندج

دریل بتن کن ۱۰۵۰ وات صنعتی توتال
دریل بتن کن ۱۰۵۰ وات صنعتی توتال
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان‌تولز

location سنندج

چکش تخریب ۱۷۰۰ وات توتال
چکش تخریب ۱۷۰۰ وات توتال
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان‌تولز

location سنندج

چکش تخریب ۱۱ کیلویی رونیکس ۲۸۱۱
چکش تخریب ۱۱ کیلویی رونیکس ۲۸۱۱
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان‌تولز

location سنندج

دریل بتن کن ۵ شیار ۲ حالته رونیکس ۲۷۴۰
دریل بتن کن ۵ شیار ۲ حالته رونیکس ۲۷۴۰
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان‌تولز

location سنندج

دریل بتن کن ۵ شیار ای پی ان rh45g
دریل بتن کن ۵ شیار ای پی ان rh45g
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان‌تولز

location سنندج

بتن کن ۴ شیار ای پی ان rh28mk
بتن کن ۴ شیار ای پی ان rh28mk
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان‌تولز

location سنندج

دریل بتن کن apn
دریل بتن کن apn
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان‌تولز

location سنندج

دریل بتن کن ۴ شیار ۱۸۰۰وات اینکو مدل RH18008
دریل بتن کن ۴ شیار ۱۸۰۰وات اینکو مدل RH
نو آکبند
1,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شاهان‌تولز

location سنندج