فازمتر ته فلزی استارمکس کد مدل D15014
فازمتر ته فلزی استارمکس کد مدل D15014
نو آکبند
12,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار سولار

location مشهد

فازمتر دسته پلاستیک استارمکس مدل 2150200
فازمتر دسته پلاستیک استارمکس مدل 215020
نو آکبند
17,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار سولار

location مشهد

فازمتر نووا مدل NTT1902
فازمتر نووا مدل NTT1902
نو آکبند
19,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

فازمتر دیجیتال نووا مدل NTT 1900
فازمتر دیجیتال نووا مدل NTT 1900
نو آکبند
52,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

فازمتر نووا مدل NTT1901
فازمتر نووا مدل NTT1901
نو آکبند
32,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

فازمتر آلمانی نووا مدل NTT-1013
فازمتر آلمانی نووا مدل NTT-1013
نو آکبند
36,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

فازمتر تستر ولتاژ دیجیتالی 12 الی 220 ولت SOUPS
فازمتر تستر ولتاژ دیجیتالی 12 الی 220 و
نو آکبند
40,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار سولار

location مشهد

فازمتر کوچک رونیکس مدل RH-2714
فازمتر کوچک رونیکس مدل RH-2714
نو آکبند
12,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

فازمتر نووا مدل NTT-1011
فازمتر نووا مدل NTT-1011
نو آکبند
36,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

فازمتر مدل NTT-1012
فازمتر مدل NTT-1012
نو آکبند
28,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

فازمتر کوچک توسن مدل T9-370T
فازمتر کوچک توسن مدل T9-370T
نو آکبند
35,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

فاز متر بزرگ رونیکس مدل RH-2718
فاز متر بزرگ رونیکس مدل RH-2718
نو آکبند
17,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

فازمتر بزرگ مهدوی مدل PO                                 کد محصول: PO
فازمتر بزرگ مهدوی مدل PO
نو آکبند
12,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

فازمتر بزرگ رونیکس مدل RH-2718                                 کد محصول: RH-2718
فازمتر بزرگ رونیکس مدل RH-2718
نو آکبند
20,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

فازمتر مینیاتوری رونیکس مدل RH-2714                                 کد محصول: RH-2714
فازمتر مینیاتوری رونیکس مدل RH-2714
نو آکبند
20,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

فازمتر آراسپ
فازمتر آراسپ
نو آکبند
7,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار ایرانیان

location تهران