دماسنج ترمومتر رطوبت سنج دیجیتال بیورر beurer مدل FT13
دماسنج ترمومتر رطوبت سنج دیجیتال بیورر
نو آکبند
150,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

دماسنج ترمومتر دیجیتال بیورر beurer مدل FT65
دماسنج ترمومتر دیجیتال بیورر beurer مدل
نو آکبند
550,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

دماسنج ترمومتر رطوبت سنج دیجیتال  بیورر beurer مدل FT90
دماسنج ترمومتر رطوبت سنج دیجیتال بیورر
نو آکبند
700,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

دماسنج ترمومتر دیجیتال کودک بیورر beurer مدل BY11 طرح عروسکی
دماسنج ترمومتر دیجیتال کودک بیورر beure
نو آکبند
60,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

دماسنج ترمومتر رطوبت سنج دیجیتال بیورر beurer مدل HM 16
دماسنج ترمومتر رطوبت سنج دیجیتال بیورر
نو آکبند
155,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

دماسنج ترمومتر رطوبت سنج دیجیتال بیورر beurer مدل FT15/1
دماسنج ترمومتر رطوبت سنج دیجیتال بیورر
نو آکبند
129,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

سری یدکی دماسنج ترمومتر رطوبت سنج دیجیتال بیورر beurer سری FT58
سری یدکی دماسنج ترمومتر رطوبت سنج دیجیت
نو آکبند
52,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

دماسنج ترمومتر رطوبت سنج دیجیتال بیورر beurer مدل FT09
دماسنج ترمومتر رطوبت سنج دیجیتال بیورر
نو آکبند
105,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

سری یدکی دماسنج ترمومتر دیجیتال بیورر beurer سری FT78
سری یدکی دماسنج ترمومتر دیجیتال بیورر b
نو آکبند
60,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران