آچار لوله گير 8 اینچ ضامن دار انبر كلاغی IRWIN VASE-GRIP GV8
آچار لوله گير 8 اینچ ضامن دار انبر كلاغ
نو آکبند
265,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

آچارلوله گير 10 اینچ ضامن دار انبر كلاغي IRWIN VASE-GRIP GV10
آچارلوله گير 10 اینچ ضامن دار انبر كلاغ
نو آکبند
288,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

آچار لوله گير 6 انبر كلاغی IRWIN VASE-GRIP
آچار لوله گير 6 انبر كلاغی IRWIN VASE-G
نو آکبند
148,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

آچار لوله گير 12 انبر كلاغی IRWIN VASE-GRIP
آچار لوله گير 12 انبر كلاغی IRWIN VASE-
نو آکبند
300,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

آچار انبري چند كاره كنيپكس KNIPEX 250 mm
آچار انبري چند كاره كنيپكس KNIPEX 250 m
نو آکبند
1,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

آچار انبري ضامن دار 180 ميلي متر كنيپكس KNIPEX180
آچار انبري ضامن دار 180 ميلي متر كنيپكس
نو آکبند
885,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

انبر كلاغي (لوله گير) ضامن دار 300 ميلي متر كنيپكس KNIPEX Cobra
انبر كلاغي (لوله گير) ضامن دار 300 ميلي
نو آکبند
625,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

انبر كلاغي (لوله گير) ضامن دار 180 ميلي متر كنيپكس KNIPEX Cobra
انبر كلاغي (لوله گير) ضامن دار 180 ميلي
نو آکبند
447,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

سيم چين دسته دورنگ 140 ميلي متر كنيپكس KENIPEX 140mm
سيم چين دسته دورنگ 140 ميلي متر كنيپكس
نو آکبند
365,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

سيم چين دسته دورنگ 160 ميلي متر كنيپكس KENIPEX 160mm
سيم چين دسته دورنگ 160 ميلي متر كنيپكس
نو آکبند
366,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

سيم چين فشار قوي 160 ميلي متر كنيپكس KENIPEX 160mm-1000v
سيم چين فشار قوي 160 ميلي متر كنيپكس KE
نو آکبند
1,070,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

مفتول بر كوبولت 200 ميلي متر با دسته ساده كنيپكس KNIPRX 71 01 200
مفتول بر كوبولت 200 ميلي متر با دسته سا
نو آکبند
657,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

آرتیستون نردبان 3پله 6503
آرتیستون نردبان 3پله 6503
آکبند
696,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

آرتیستون نردبان 5پله 6505
آرتیستون نردبان 5پله 6505
آکبند
1,116,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

نردبان 3 پله ایران پایه
نردبان 3 پله ایران پایه
آکبند
507,000
441,090 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

نردبان دوپله تاشوی لیمون
نردبان دوپله تاشوی لیمون
آکبند
526,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد