اره عمود بر بوش مدل GST 8000 E
اره عمود بر بوش مدل GST 8000 E
نو آکبند
2,140,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمود بر رونیکس مدل 4165
اره عمود بر رونیکس مدل 4165
نو آکبند
892,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمودبر رونیکس مدل 4120
اره عمودبر رونیکس مدل 4120
نو آکبند
1,188,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمود بر صنعتی رونیکس مدل 4110
اره عمود بر صنعتی رونیکس مدل 4110
نو آکبند
1,820,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمودبر توسن مدل 5056J
اره عمودبر توسن مدل 5056J
نو آکبند
1,485,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمودبر توسن پلاس مدل 5750j
اره عمودبر توسن پلاس مدل 5750j
نو آکبند
1,920,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمودبر بوش مدل GST 150 BCE
اره عمودبر بوش مدل GST 150 BCE
نو آکبند
4,742,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمودبر بوش مدل GST 90 BE
اره عمودبر بوش مدل GST 90 BE
نو آکبند
3,216,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمود بر محک مدل JS-800
اره عمود بر محک مدل JS-800
نو آکبند
1,118,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمودبر AEG آاگ 700 وات مدل STEP100X
اره عمودبر AEG آاگ 700 وات مدل STEP100X
نو آکبند
3,518,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمودبر AEG آاگ گیربکسی 600 وات مدل STEP1200BX
اره عمودبر AEG آاگ گیربکسی 600 وات مدل
نو آکبند
6,480,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمودبر AEG آاگ 500 وات مدل JS500E
اره عمودبر AEG آاگ 500 وات مدل JS500E
نو آکبند
2,754,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمودبر توسن مدل 5093J
اره عمودبر توسن مدل 5093J
نو آکبند
1,260,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمود بر متابو مدل STEB 65 Quick
اره عمود بر متابو مدل STEB 65 Quick
نو آکبند
3,260,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمود بر متابو مدل STEB 80 Quick
اره عمود بر متابو مدل STEB 80 Quick
نو آکبند
4,969,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمود بر متابو مدل STEB 140 PLUS
اره عمود بر متابو مدل STEB 140 PLUS
نو آکبند
10,621,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران