اره عمودبر بوش مدل GST 150 BCE
اره عمودبر بوش مدل GST 150 BCE
نو آکبند
4,742,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمود بر صنعتی رونیکس مدل 4110
اره عمود بر صنعتی رونیکس مدل 4110
نو آکبند
1,820,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمودبر AEG آاگ گیربکسی 600 وات مدل STEP1200BX
اره عمودبر AEG آاگ گیربکسی 600 وات مدل
نو آکبند
6,480,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمود بر بوش مدل GST 8000 E
اره عمود بر بوش مدل GST 8000 E
نو آکبند
2,140,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمودبر AEG آاگ 500 وات مدل JS500E
اره عمودبر AEG آاگ 500 وات مدل JS500E
نو آکبند
2,754,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمودبر توسن مدل 5093J
اره عمودبر توسن مدل 5093J
نو آکبند
1,260,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمودبر رونیکس مدل 4120
اره عمودبر رونیکس مدل 4120
نو آکبند
1,188,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمودبر توسن مدل 5056J
اره عمودبر توسن مدل 5056J
نو آکبند
1,485,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمودبر بوش مدل GST 90 BE
اره عمودبر بوش مدل GST 90 BE
نو آکبند
3,216,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمود بر رونیکس مدل 4165
اره عمود بر رونیکس مدل 4165
نو آکبند
892,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمودبر AEG آاگ 700 وات مدل STEP100X
اره عمودبر AEG آاگ 700 وات مدل STEP100X
نو آکبند
3,518,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمود بر ( اره چکشی ) نک مدل NEK 780 JS                                 کد محصول: 780-JS
اره عمود بر ( اره چکشی ) نک مدل NEK 780
نو آکبند
1,085,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

اره عمود بر محک مدل JS-800
اره عمود بر محک مدل JS-800
نو آکبند
1,118,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره عمود بر ( اره چکشی ) نک مدل NEK 5310 JS                                 کد محصول: 5310-JS
اره عمود بر ( اره چکشی ) نک مدل NEK 531
نو آکبند
1,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

اره عمودبر aeg مدل JS 500E
اره عمودبر aeg مدل JS 500E
نو آکبند
1,580,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

اره عمود بر (اره چکشی) آروا مدل 5402                                 کد محصول: 5402
اره عمود بر (اره چکشی) آروا مدل 5402
نو آکبند
1,010,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران