شیار زن رونیکس مدل 3412
شیار زن رونیکس مدل 3412
نو آکبند
2,285,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

شیار زن برقی آینهل 1320 وات مدل TH-MA 1300
شیار زن برقی آینهل 1320 وات مدل TH-MA 1
نو آکبند
2,681,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

شیارزن دو تیغ بوش مدل GNF 65 A
شیارزن دو تیغ بوش مدل GNF 65 A
نو آکبند
28,600,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

شیار زن دی سی ای دو تیغ مدل AZR180
شیار زن دی سی ای دو تیغ مدل AZR180
نو آکبند
3,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

شیارزن دو تیغ بوش مدل GNF 35 CA
شیارزن دو تیغ بوش مدل GNF 35 CA
نو آکبند
8,943,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

شیار زن دو تیغ متابو مدل MFE 40
شیار زن دو تیغ متابو مدل MFE 40
نو آکبند
15,877,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

شیارزن AEG آاگ 2 تیغ 1500 وات مدل MFE1500
شیارزن AEG آاگ 2 تیغ 1500 وات مدل MFE15
نو آکبند
18,026,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

شیارزن تک تیغ آنکور مدل M1
شیارزن تک تیغ آنکور مدل M1
نو آکبند
1,087,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

شیارزن دی سی ای دو تیغ مدل AZR02-150
شیارزن دی سی ای دو تیغ مدل AZR02-150
نو آکبند
2,650,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

شیار زن نک مدل NEK 3038 WN                                 کد محصول: 3038-WN
شیار زن نک مدل NEK 3038 WN
نو آکبند
6,170,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

شیار زن ای جی پی مدل CS125                                 کد محصول: CS125
شیار زن ای جی پی مدل CS125
نو آکبند
8,260,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

شیار زن دی سی ای ( DCA ) مدل AZR180                                 کد محصول: AZR180
شیار زن دی سی ای ( DCA ) مدل AZR180
نو آکبند
3,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

شیار کن نک مدل NEK 1130 WN                                 کد محصول: 1130-WN
شیار کن نک مدل NEK 1130 WN
نو آکبند
6,170,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

شیار زن دی سی ای ( DCA ) مدل AZE05-110                                 کد محصول: AZE05-110
شیار زن دی سی ای ( DCA ) مدل AZE05-110
نو آکبند
1,680,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

شیار زن دو تیغه رونیکس مدل ۳۴۱۲ Ronix
شیار زن دو تیغه رونیکس مدل ۳۴۱۲ Ronix
نو آکبند
2,598,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

شیار زن رونیکس مدل 3412                                 کد محصول: 3412
شیار زن رونیکس مدل 3412
نو آکبند
2,690,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران